Priser & vilkår

Beskrivelse Pris Forbehold / information
Time pris 430 kr. Generelt
Transport pr. time 430 kr. Open Street Map beregnet, hurtigste tid
Transport pr. km. ? kr. Projekt / opgave aftales
Overnatning ? kr. Projekt / opgave aftales
Diæter 0 kr. Generelt
betalingsbetingelser 14 dage
fakturering kun efter tidsforbrug
alle priser er eksl. moms 1/1-2021